Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınlarının Atamaları Gerçekleştirildi.

539 ŞEHİT YAKINI, GAZİ VE GAZİ YAKINIMIZIN ATAMA KURASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ 
 
3713 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesine göre Bakanlığımızca hak sahibi olduğu tespit edilerek Devlet Personel Başkanlığı’na bildirilen  (539) şehit yakını,  gazi ve gazi yakınının atama kurası, 15 Haziran 2017  Perşembe günü Devlet Personel Başkanlığı’nda noter huzurunda gerçekleştirildi.
 
Hak sahiplerinin atama teklifleri yapılırken, atanmayı istedikleri ilk il tercihleri ile öğrenim durumları dikkate alındı.
 
539  istihdam hakkı sahibinden;

  • 19’unun mühendis, 15’inin öğretmen, 6’sının tekniker, 35’inin teknisyen unvanlı kadrolara,18’inin ise  öğrenim durumları itibariyle ihraz ettikleri unvanlar dikkate alınarak hemşire, biolog, laborant, sağlık teknikeri, çocuk eğiticisi unvanlı kadrolara,
  • 148’inin memur unvanlı kadrolara,
  • 288’ inin  hizmetli  unvanlı kadrolara,
  • 10’unun   ise işçi kadrolarına

atama teklifleri gerçekleştirildi.
 
Atananların 342’si erkek, 197’si  kadındır. 
 
Atama teklifleri E- uygulama  sistemi üzerinden bu kapsamda personel talep eden kamu kurum ve kuruluşlarına yapılmış olup, kurum ve kuruluşlarının;
-40’ı  üniversite,
- 31’i bakanlık ve bağlı kuruluşu,
- 7’si kamu iktisadi teşebbüsü,
 olmak üzere toplam sayısı  78 dir.

 

15.06.2017 TARİHİNDE ATANAN ŞEHİT YAKINI,GAZİ VE GAZİ YAKINI ATAMA LİSTESİ
NO ADI SOYADI ATANDIĞI KURUM-İL ÜNVANI
1 Tuğba ARSLAN AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI     ANTALYA ÇOCUK EĞİTİCİSİ
2 Veli ERTAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ                                          ANTALYA HİZMETLİ
3 Ahmet Serdar UĞUR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ           ANTALYA MÜHENDİS
4 Sümeyra TÜRKKOT KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI                          ANTALYA MEMUR
5 Sedat ÖZDEMİR AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ                                          ANTALYA MEMUR
6 Hasan DANİYAR MALİYE BAKANLIĞI                                                 ANTALYA HİZMETLİ