Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakınının Atama Kurası Gerçekleştirildi

3713 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesine göre Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nca hak sahibi olduğu tespit edilerek Devlet Personel Başkanlığı’na bildirilen  (560) şehit yakını,  gazi ve gazi yakınının atama kurası, 22 Ağustos 2017  Salı günü Devlet Personel Başkanlığı’nda noter huzurunda gerçekleştirildi. 
 
Hak sahiplerinin atama teklifleri yapılırken, atanmayı istedikleri ilk il tercihleri ile öğrenim durumları dikkate alındı. 
 
560  istihdam hakkı sahibinden;
- 12’sinin mühendis, 23’ünün öğretmen, 20’sinin tekniker, 43’ünün teknisyen unvanlı kadrolara, 38’inin ise  öğrenim durumları itibariyle ihraz ettikleri unvanlar dikkate alınarak avukat, uzman tabip, diyetisyen, kuran kursu öğreticisi, veteriner sağlık teknikeri, müze araştırmacısı, sportif eğitim uzmanı, hemşire, biolog, psikolog,  sosyolog, sağlık teknikeri, çocuk eğiticisi, çocuk eğitimcisi, kimyager, redaktör, arşiv memuru ve enformasyon memuru, unvanlı kadrolara,
- 181’inin memur unvanlı kadrolara,
- 234’ ünün  hizmetli  unvanlı kadrolara, 
- 9’unun   ise işçi kadrolarına atama teklifleri gerçekleştirildi.
 
Atananların 347’si erkek, 213’ü  kadındır.  
 
Atama teklifleri E- uygulama  sistemi üzerinden bu kapsamda personel talep eden kamu kurum ve kuruluşlarına yapılmış olup, kurum ve kuruluşlarının; 
- 27’si  üniversite,
- 29’u bakanlık ve bağlı kuruluşu,
- 2’si kamu iktisadi teşebbüsü,
 olmak üzere toplam sayısı  58 dir.
 
 
 
İlgililer atama teklif sonuçlarına  22/08/2017 tarihi saat 17.00 itibariyle http://euygulama.dpb.gov.tr/DPB_WEB/SorguSehitGaziAtama.aspx adresinden ulaşabilirler.
 
İlgililerin atama işlemleri, yazıların kurumlara ulaşmasından itibaren başlayacak olup bundan sonraki süreçte istihdam hakkı sahiplerinin, kurumların atama işlemlerini tamamlamalarını müteakiben kendilerine tebliğde bulunmasını beklemeleri gerekmektedir.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 
 

                           22 Ağustos 2017  TARİHİNDE İLİMİZE ATANAN ŞEHİT YAKINI, GAZİ VE GAZİ YAKINI ATAMA LİSTESİ
NO ADI SOYADI                                             ATANDIĞI KURUM/İL ÜNVANI
1 ALİ EKİZ TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI ANTALYA HİZMETLİ
2 VELİ KAMİT İÇİŞLERİ BAKANLIĞI / ANTALYA MEMUR
3 MURAT DEMİR MALİYE BAKANLIĞI ANTALYA MEMUR
4 DİLEK ORUÇ BASIN YAYIN ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA REDAKTÖR
5 İLKER EKİNCİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ANTALYA TEKNİSYEN
6 HAKAN TEPE MALİYE BAKANLIĞI ANTALYA HİZMETLİ
7 LEYLA AYDIN AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ANTALYA ÇOCUK EĞİTİCİSİ
8 HALİL ARI ADALET BAKANLIĞI ANTALYA HİZMETLİ
9 DURDALİ ÇİMEN BİLİM,SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI ANTALYA TEKNİSYEN
10 SEVGİ ÜNSALDI SEKMEN ADALET BAKANLIĞI ANTALYA HİZMETLİ
11 SERDAR ÖNDER MALİYE BAKANLIĞI ANTALYA HİZMETLİ
12 SUZAN KAYGISIZ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ANTALYA ÖĞRETMEN
13 EMRAH KAVAS DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI ANTALYA HİZMETLİ
14 FATMA OPTUR ADALET BAKANLIĞI ANTALYA HİZMETLİ
15 SEYHAN SEKMEN DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI ANTALYA HİZMETLİ
16 AYSUN ÇOŞAR MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ANTALYA ÖĞRETMEN